Podcast

 
Ajahn Jayasaro – Sumedharama Dhammatalk 01June2019_128kbps_60Mb
Ajahn Jayasaro – Sumedharama Dhammatalk 01June2019_24kbps_12Mb
Ajahn Jayasaro – Sumedharama Dhammatalk 31May2019_com Tradução_128kbps_46Mb
Ajahn Jayasaro – Sumedharama Dhammatalk 31May2019_com Tradução_24kbps_9Mb
Ajahn Jayasaro – Sumedharama Dhammatalk 31May2019_no translation_128kbps_28Mb
Ajahn Jayasaro – Sumedharama Dhammatalk 31May2019_no translation_24kbps_6Mb
Ajahn Sumedho – Sumedharama Dhammatalk 10Nov2018_com Tradução_80kbps_61Mb
Ajahn Sumedho – Sumedharama Dhammatalk 10Nov2018_com Tradução_24kbps_19Mb
Ajahn Sumedho – Sumedharama Dhammatalk 10Nov2018_no translation_128kb_64Mb
Ajahn Sumedho – Sumedharama Dhammatalk 10Nov2018_no translation_24kbps_13Mb
Ajahn Sumedho – Sumedharama Kathina speech 4Nov2018_com Tradução_128kb_34Mb
Ajahn Sumedho – Sumedharama Kathina speech 4Nov2018_com Tradução_24kb_7Mb
Ajahn Sumedho – Kathina speech 4Nov2018_no translation_128kbps_21Mb
Ajahn Sumedho – Kathina speech 4Nov2018_no translation_24kbps_4Mb

 Posted by at 20:40